Tầm nhìn – Vision

VAECA hướng tới trở thành biểu tượng của niềm tin, cây cầu của tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam các nước Châu Phi trên nền tảng hợp tác, chia sẻ, tổng hợp sức mạnh riêng của từng nước trên con đường tiến tới hòa bình, thịnh vượng.

VAECA aims to become a symbol of trust, a bridge of friendship and economic cooperation between Vietnam and African countries on the basis of cooperation, sharing and synergy of each country’s own strengths on the path to peace and prosperity.

Sứ mệnh – Mission

Là diễn đàn gắn kết và điểm đến của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có chung mục tiêu thúc đẩy hợp tác phát triển, tạo dựng quan hệ đối tác chiến lược, phát huy lợi thế cạnh tranh, phối hợp hành động song phương và đa phương đối phó với các thách thức hướng tới cải cách kinh tế sâu rộng và chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới, đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng của Việt Nam và các nước Châu Phi.

As a cohesive forum and destination for individuals, businesses and organizations with the samilar goal of promoting cooperation and development, building strategic partnership, promoting competitive advantages, coordinating actions in parallel with each other to deal with challenges towards far-reaching economic reform and proactively integrate into the world economy, contributing to peace and prosperity of Vietnam and African countries.

Giá trị cốt lõi – Core Values:

– Minh bạch, công bằng, hài hòa lợi ích.

– Sáng tạo, tận tâm, đoàn kết;

– Tôn trọng sự khác biệt và quyền bình đẳng.

– Transparency, fairness, harmony of interests;

– Creativity, dedication, solidarity;

– Respect of differences and equal rights.