Mời khảo sát về “Tiềm năng và Triển vọng hợp tác Kinh tế Việt Nam – Châu Phi”

Kính thưa quý vị,

(English below)

Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam – châu Phi (Vietnam-Africa Economic Cooperation Alliance – VAECA) được thành lập nhằm gắn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các quốc gia châu Phi.

Khảo sát về “Tiềm năng và Triển vọng hợp tác Kinh tế Việt Nam – Châu Phi” nhằm thực hiện mục tiêu và phương châm của VAECA là “Chung tay vì Châu Phi Xanh” và “Đồng hành cùng tiến”.

Tham gia trả lời khảo sát tại địa chỉ: https://forms.gle/dBEesH2EVEpc7RQA6

VAECA cam kết chỉ sử dụng các thông tin Khảo sát này nhằm tổng hợp, phân tích, đánh giá tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu, mong đợi, triển vọng và các giải pháp phát triển hợp tác kinh tế giữa chính phủ và chính phủ, doanh nghiệp và doanh nghiệp giữa Việt Nam và châu Phi.

Xin chân thành cảm ơn!

* Bạn chỉ cần 3 phút để hoàn thành phiếu khảo sát này.

=========================================================

Ladies and Gentlemen,

The Vietnam-Africa Economic Cooperation Alliance (VAECA) was established to connect and promote economic cooperation between Vietnam and African countries.

This survey on “Potential and Prospects in Economic Cooperation between Vietnam and Africa” is to meet VAECA’s Objective and Slogan which are “Hand in Hand towards Green Africa” and “Closer and Faster Moving”.

To answer the survey, please follow link: https://forms.gle/dBEesH2EVEpc7RQA6

VAECA commits that we only use this survey information to synthesize, analyze and evaluate potentials, strengths, needs, expectations, prospects and solutions to develop economic cooperation between the government and the government, businesses and businesses, between Vietnam and Africa.

Sincerely thank!

* You only need 3 minutes to complete this survey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top